fredag 28 april 2017رذالت اینان را ببین که 
در قحطی عشق 
دم از زنده بودن می زنند
واژه ها در مرداب سیاهی غرق 
دیدگان به طاق نشسته
هر چه هست حرام زادگی است
سهیلا 28 آوریل  17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar