fredag 15 juli 2016 
ابو داعش
در ایران منشأ همه زشتی ها 
دیشب در یک عملیات تروریستی مردی تونسی تبار بیرحمانه بیش از 80 نفر را در زیر کامیون خود له کرد. شیوه این عمل ضد انسانی اما تازه نیست. بارها حداقل ما ایرانیان شاهد آن بوده ایم. درد آنجا که نه بوسیله گروههای تروریستی ، بل بوسیله کسانی که خود را نایب امام زمان و رهبر مسلمانان جهان می دانند، انجام گرفته است. امیر ارش تاجمهر شاید نام آشنائی باشد. هم او مادرش شهین میهن فر بعد از گذشت هفت سال هنوز داغ بر جگر دارد. امیر ارشد را ماشینی زیر گفت و پیکر جوانش را له و لورده کرد. هیچکس هم... مسئولیت نپذیرفت نمی پذیرد. در یزد هم همین طور. شاید خانواده فردی که زیر ماشین نیروهای اطلاعاتی جان خود را از دست داد، مورد تهدید قرارگرفته اند که سکوت کرده اند. نمونه دیگر حمله ناجوانمردانه نیروهای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی به شهر اشرف مأمن و مأوای 25 ساله مجاهدین در عراق بود. فیلمهای صحنه رد شدن وزیر گرفتن مجاهدین به وسیله ماشین هاموی آمریکائی هر انسانی را برانگیخته و متاثر می کند. بی دلیل نیست که مردم ایران ، رژیم و سرکردگانش را "ابو داعش" می نامند. اسناد بسیار مستندی دال بر همکاری القاعده با رژیم ایران منتشر شده. گفته می شود که نیروهای داعش در ایران آموزش داده می شوند. باید به سران کشورهای غربی گفت اگر واقعا در مبارزه با تروریزم جدی هستید، روابط خود را با رژیم ایران قطع کنید. بر جنایات سپاه قدس در سوریه به بهانه جنگ با داعش و نگهداشتن بشار اسد چشم بر هم نگذارید. سر مار در بیت خامنه ای در ایران است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar