fredag 20 januari 2017#پلاسکو #تهران # ایران #تسلیت
عزیزی که زندانی سیاسی سابق است ، پس از آزادی از زندان می گفت: هر کس که حتی یک شب در زندانهای رژیم باشد می داند که این آخوندها برای ماندن بر سر قدرت دست به "هرکاری" و تأئید می کرد "هرکاری" می زنند.  فرد دیگری هم دورانی فعالیت سیاسی داشت و او هم به زندان افتاد، قبل از دستگیری اش به من می گفت با این وضعیت و عملکردهای رژیم هیچوقت از شنیدن خبری تعجب نکن !  حرفهای این دو نفر مستمرا در گوشم زنگ می زند. مثال فراوان است، قتل عام67 ، قتلهای زنجیره ای ، تواب سازی و بعد اعدام بعضی از  توابان و تعدادی از آنان را به عنوان مخالف به خارج از کشورفرستادن ، تهیه و توزیع مواد مخدر، قتل بی رحمانه کشیش های مسیحی،  قتل های فعالان سیاسی در خارج از ایران ، خرید روزنامه نگاران خارجی ،  لابی های با رنگ ها و فرم های مختلف داشتن ، از هنرپیشه تا خواننده، نویسنده و یا بازرگان، گذاشتن کنسرت های موسیقی با شرکت  خوانندگان  به اصطلاح مخالف در خارج از ایران ، خرید جایزه اسکار  ولیست آنچنان طولانی که از تاریخ باید به قضاوت بنشیند.  با  همه این تفاصیل و این دانسته ها واقعه دردناک آتش سوزی پلاسکو باز هم  سقف جدیدی از رذالت تاریخی این ضد بشران است. حتی اگر این حادثه ناگوار عمدی نباشد ، رویکرد با آن نشان از این دارد که جان هموطنان ایرانی مان برای سردمداران رژیم هیچ اهمیتی ندارد. برای شناخت یادآوری دو نکته ضروری است. اول اینکه می گویند نتوانسته اند هلی کوپتری را برای مهار آتش بفرستند چون منطقه به خاطر "بیت عنکبوتی رهبر نظام" پرواز ممنوع است. بگذار مردم در آتش بسوزند تا جرثومه ای به اسم خامنه ای زنده باشد. دوم اینکه شروع کرده اند به گذاشتن جملاتی در فضای مجازی و بار مسئولیت را بر دوش مردم گذاشته اند. " با یک فیلم کمتر یک نفر بیشتر نجات پیدا می کرد" و یا در زیر عکسی  که خیابانی را مملو از جمعیت نشان می دهد  معلوم نیست مال کدام زمان است، نوشته شده است " با این جمعیت آیا می شد مردم را نجات داد".  ابراز همدردی با خانواده کسانی که عزیزی را از دست داده اند و گفتن تسلیتی سوزش قلبم را آرام نمی کند. سخن کوتاه جز سرنگونی هیچ راه نجاتی برای مردم ایران متصور نیست.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar