tisdag 24 januari 2017
برای او که همه چیز را برای خلقش می خواست 
#محمد_هادی_فاضلی که ما به او ناصر می گفتیم
از شهدای جاودان #حماسه_سیاهکل آخرین عکس او از دوران سربازی اش 
یاد تو با دوران کودکی ما عجین شده
بی ریا وپاک 
در روزهای آفتابی
که در کنار مادرم
در آشپزخانه گل می گفتی و گل می شنفتی
برای روزهائی که برایمان کتاب می آوردی
 و از صمد می گفتی
و قصه هایش را یکی، یکی
می خواندی
و با چشمان پر مهرت
می خواستی
مطمئن شوی که ما فهمیدم
که بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری چیست
پسرک لبو فروش را یادت می آید
و کور اوغلو و کچل حمزه
رویای تو جهانی برای همه بود
زیبائی و شعر و موسیقی
چه با تفاوت بودی و فارغ از هر رنگی
هیچوقت ندیدم که نماز خواندن مادرم را به سخره بگیری
حتی برایش روسری هم خریدی
دریائی بود پر از مهر
سخی و بخشنده
و در مقابل تاریکی
طوفانی و خروشنده
یادت در همه سال
نه فقط
در بهمن ماه
با ماست
امید که رهروانت نیز با مردم باشند
نه بر مردم
ای سلاله نیکی ها
* در پشت این عکس نوشته بود
ذره تا نبود همت عالی وجود
طالب چشمه خورشید درخشان نشود
 یادت جاویدان

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar