fredag 25 december 2015

تو در کجای این جهان بی باران روئیده ای که این چنین سبزی
هوای تو دارد 
دلم، روحم 
صدایت پژواک خوبیها است 
در این روزهای بهار
یاد تو در روزهایم جاری است
در همه روزی های آفتابی
در شراره های خورشید
       همیشه با منی

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar